Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ellenprofielen.nl.

Door deze website te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van website Ellenprofielen
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ellen (Elton BV) zeer zorgvuldig is bij het samenstellen en onderhouden van deze website, gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ellen (Elton BV) niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garandeert Ellen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ellen (Elton BV) wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie derden
Wanneer Ellen (Elton BV) links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt Ellen (Elton BV) geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Het intellectueel eigendom (waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s) berust bij Ellen (Elton BV), haar opdrachtgevers of eventuele licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ellen (Elton BV). Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan is de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina te vinden. Ellen (Elton BV) behoudt zich het recht de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder dit aan te kondigen.